ZEP MODELİ
ANASAYFA //
ZEP ( ZEKÂ EĞİTİM PROGRAMI) PROGRAMIN AMACI;
 • Öğrencilerin öğrenme hızlarını dikkate alıp öğrenciye uygun çalışmalar hazırlamak
 • Daha fazla kaynak ihtiyacını gidermek
 • İlgi ve yeteneklerine göre yönlendirilme durumlarını tespit etmek
 • Eğitim yöntemlerinin zenginliği öğrenci ihtiyacına uygun olarak hazırlayıp öğrenme alanlarını belirlemek
 • Öğrenciyi aktif kılan etkinlikler ve materyallerle zenginleştirmek
 • Üst düzey zihinsel beceriler içeren etkinlikler hazırlamak
 • Uygulama ağırlıklı etkinliklerle öğrenciyi hayatın içinde kılmak
 • Merak duygularının tatmin etmek
 • Zekâ alanları belirleyip o alanlara uygun eğitim ortamı oluşturmak amacıyla 5 farklı ders ile öğrencilerin yetenekli olduğu alanları tespit etmek.
ÜRETKENLİK (CREATİVİTY)

Üretkenlik; çocukların öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenmeyi eğlenceli haline getirir, etkili güdüleyici nitelik taşır.

Dersin amacı;

 • Akıcı fikir üretme 
 • Özgün fikir üretme
 • Detaylı fikir üretme
 • Ürettiği fikirleri sunabilme
 • Kendini ifade etme

Etkinlik çeşitliliğimiz;

 • Beyin fırtınası 
 • Çizim etkinlikleri
 • Serbest çağrışım
 • Soru bulma
 • İlişkilendirme
 • Alternatif kullanma
 • Hikâye üretme
 • Mühendislik, matematik, geometri becerilerini geliştirme
DÜŞÜNME BECERİLERİ (CRİTİCAL THİNKİNG)
 • Öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dikkat geliştirme
 • Verileri analiz edip sonuç çıkarabilme
 • Üç boyutlu düşünebilme

Şekil, zemin, zaman, ölçü, uzamsal ilişkiler, örüntüler, şekilsel ve sözel analoji becerisini geliştirme Düşünme Becerileri dersimizde öğrencilerimizin, bilgiyi kullanan bireyler olmalarından çok bilgiyi üreten bireyler olmaları sağlamak.

AMACIMIZ;

 •  Problem çözebilme
 • Sebep-sonuç ilişkisi kurabilme
 • Çıkarım yapabilme
 • Analojileri anlayabilme ¥ Sınıflama ve sıralama yapabilme ¥ Analitik düşünebilme ¥ Mantık ve düşünme hatalarından kaçınabilme ¥ Dikkat ve konsantrasyon Etkinlik çeşitliliğimiz;
GÖRSEL ALGI (VİSUAL PERCEPTİON)
 • Görsel Ayırt Etme: Nesne gruplarının benzer ve farklı özelliklerini belirler.
 • Şekil-Zemin Ayrımı: Bir bütünün önemli bir parçasına odaklanabilme.
 • Görsel Tamamlama: Bir nesnenin tamamı olmamasına rağmen o nesnenin tanınmasını içerir.
 • Şekil Konum : Bir nesnenin çevresindekilere göre mekânsal konumu.
Amacımız; 
 • Şekil-zemin ilişkisini kavrama
 • Nesneleri gruplama, sınıflama, karşılaştırma, ayrıştırma
 • Parça-bütün ilişkisini kavrama 
 • Üç boyutlu düşünebilme 
 • Görsel hafıza Ders Etkinliklerimiz; 
 • Fark bulma
 • Gizli nesne bulma
 • Labirent 
 • Şekil tamamlama
 • Şekil kopyalama
 • Örüntü tamamlama 
 • Ayna görüntüsü 
 • Şekil katlama-kesme
AKIL ZEKÂ VE STRATEJİ OYUNLARI (MİND İNTELLİGENCE AND STRATEGY GAME)
 • Zekâ ve Strateji oyunlarının genel amacı;
 • Strateji geliştirme,
 • Planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme,
 • Görsel-uzamsal düşünme,

Yaratıcılık, dikkat-konsantrasyon, Bu dersle öğrencilerimiz; Hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkân sağlamak.

İŞİTSEL DİKKAT (AUDİTORY ATTENTİON)

Dersin Amacı;

 • Ses bilgisini pekiştirmeye yönelik oyunlar içerir.
 • İçerdiği oyunlar, sözcüklerin içinde yer alan sesleri algılama yeteneğini ve benzer sesleri ayırt etme becerisini güçlendirir.
 • Fonolojik farkındalık yeteneğini geliştirmeye yönelik oyunlar içerir.
 • Sözcükleri oluşturan ses ve hece sayılarını belirleme
 • Sesleri tanıma becerilerinin yanı sıra; alfabe ve sözlük bilgisini de güçlendirir.

 SINAV BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ