ORTAOKUL
ANASAYFA //

ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMIMIZ
Okulun eğitim programı üç farklı akademik alanda (Fen Bilimleri-Matematik, Dil-Sosyal Bilimler, Sanat-Spor) ders konusuna göre düzenlenmiş bilgi ve beceriye duyulan gereksinim etrafında inşa edilmiştir.
Okulumuzda “İlerlemeci” yaklaşım esas alınmıştır. Uzman ve dinamik branş öğretmeni kadrosuyla öğrenciyi merkeze alan, öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimlerini proje, etkinlik ve sosyal aktivite tabanlı eğitim sistemi ile destekleyerek öğrenmeye ve gelişime katkı sağlayan, bir dünya insanı yetiştirmeyi hedefleyen eğitim programımızda;
• Öğrenme Stilleri Modeli
• Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı
• Çoklu Zekâ Yaklaşımı
• Beyin Temelli Öğrenme
• İlerlemeci Yaklaşım
modelleri birbirine entegre halde uygulanarak, çocuklarımızın araştırmacı ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi, eğitimi ve öğrenmeyi sevdirmeyi amaçlıyoruz.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ
• ÇİFT YABANCI DİL
• BİREYSEL VE SOSYAL GELİŞİM KULÜPLER
• REHBERLİK GELİŞİM SERVİSİ
• LİSELERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
• ÖLÇME – DEĞERLENDİRME
• SOSYAL ETKİNLİKLER
• AKADEMİK DESTEK SAATLERİ

Öğrencilerimiz ÖZEL BİLGİ İLKOKUL’UNDA akademik ve davranışsal alanlarda atılan sağlam temellerin üzerine, ÖZEL BİLGİ ORTAOKUL’UNDA eğitim öğretim faaliyetlerimiz ışığında, akademik ve davranışsal politikalarımız doğrultusunda gelişimlerini sürdürmektedirler.

Ortaokulumuzda tüm ders müfredatları, BİLGİ Müfredat Politikası doğrultusunda ulusal ve uluslararası öğretim programları entegrasyonuyla hazırlanır.

Özellikle ilkokuldan ortaokula geçiş sınıf seviyesiolan 5.sınıf düzeyinde haftalık 14 saat ve 4 saat İngilizce olmaküzeretoplam 18 saat yoğunbir dileğitimi uygulaması mevcuttur.

Dil eğitimi uygulamalarına 8.sınıf seviyesine kadar ve İngilizce olarak yoğun bir şekilde devam edilerek, öğrencilerimiz dil eğitimi ve İngilizce dil eğitimi AB kriterleri dilstandartlarına göregerçekleşir ve dil eğitimi B1 seviyesinde tamamlarlar.

Özel BİLGİ Okulları olarak öğrenim süreci, öğrenci merkezlidir. Bu doğrultuda alan derslerimiz, öğrencilerimizin araştıran, araştırdığını analiz eden, sorgulayan, sözlü ve yazılı ifadelerinde ana dil kurallarına uyan, analitik ve eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, günlük hayattaki deneyimlerini farklı disiplinlere aktarabilen, 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış akademik başarısı yüksek bireyler olarak yetiştirmelerine zemin hazırlamaktadır. “Öğrenmeyi öğrenen öğrenciler yetiştirmeyi” hedef alan derslerimiz, olumlu bir öğrenme ortamında bilginin kalıcılığına olanak verecek öğretim metotları, yöntem ve teknikler ile şekillendirilir.

Öğretim programlarımız okulumuzun gelişmiş teknolojik alt yapısına uygun hale getirilerek uygulanmaktadır.
Bu doğrultuda dersler, akıllı tahta uygulamalarının yanı sıra “tablet bilgisayarlar” gibi teknolojik ders materyalleriyle de zenginleştirme proje çalışmaları başlatılmıştır. Bu sayede öğrencilerin öğrenirken eğlenmeleri ve çağın getirdiği teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları planlanmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinliklere de önem verilen okulumuzda öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre seçtikleri kulüplerde kişisel gelişimlerine destek olurken sosyal sorumluluk duygusu yüksek, estetik bilinç ve zevk kazanmış, yeniliklere açık birer dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemektedirler.SINAV BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ