Akademik Benlik İnşası Modeli

Akademik Benlik İnşası Modeli

Tüm derslerde alanlarında yetkin, öğrenmeye açık ve öğretmeye istekli öğretmenlerden oluşan kadromuzla akademik bilgiyi, 5N1K modelinde geri bildirimli, sürekli ve kişiye özel bireysel takip sistemimiz, sık aralıklarla, anaitik, bireyselleştirilmiş ve hızlı sonuç alabildiğimiz ölçme değerlendirme materyal ve modelleriyle uygulanan ölçme değerlendirmeyle sistemimiz ve ölçme değerlendirme sonrasında hemen devreye giren bireysel öğrenme ve eksik giderme uygulamalarımız sayesinde daha pratik ve sonuca odaklı bir tarzda çalışmaktayız. En fazla 18 kişilik sınıflarımızda her öğrencinin başarı süreç ve düzeyini biliyor ve ona göre önlem alıyoruz. Gereksiz sınav ve akademik süreç stresi yaratmadan uyguladığımız bireysel koçluk ve sınav danışmanlığı bizde etkin ve işlevseldir. Kurucu kadro ve zihnin sahip olduğu 20 yılı aşkın bir öğetmenlik ve eğitimci birikimi sayesinde, okulumuzda her öğrenci özeldir ve her öğrenci aynı yöntem ve önceliklerle öğrenemez. Bu gerçeği kavrayan bir mefküreye sahibiz. Bir gram şeker ihityacı için 1 kg şeker kamışı çiğnenmez gerçeğine binaen bilginin özünü vermek ve ayrıntılarda kişiyi boğmamak temel önceliğimizdir. Zaten bize göre Türk Eğtiminin akademik müfretı en temel ve hatta ayrıntı haliyle dahi bir eğitim öğretim yılında fazlasıyla anlatılır ve anlaşılır düzeydedir. Teferruatlarda öğrenci zihnini boğmayan kadro, birikim ve vizyonumuzla sloganımız: Aslolan üzüm yemektir. Gerisi teferruattır. Elbette balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek de akademik benliğin inşasında esas aldığımız bir diğer temel hassasiyetimizdir. Özcesi okulumuzda uyguladığımız eğitim modeli öğretmeye değil edindirmeye dönüktür. Kazanım edindirme formasyonumuzla öğrencilerimize bilginin yerine becerinin kazandırılmasını öncelemekteyiz.


BURSLULUK BAŞVURU VELİ GİRİŞİ