P4C

P4C

(ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE)

P4C EĞİTİM MODELİ – M. LIPMAN

• Çocuklar felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmezler.
• Çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır.
• Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında öğrenciler cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve
felsefe yapmaya yönlendirilir.

NEDEN ÇOCUKLARLA FELSEFE?

Okullarda öğretilen kitaplarla sınırlandırılmış bilim, dondurulmuş ve kurallaştırılmıştır.
Bu nedenle öğrencilerde toplumsal düzeyde var olan durumu fark etme, değerlendirme, şimdi ve geleceğe ilişkin sorunları ve çözüm üretimlerini akılsal normlar çerçevesinde ifade edebilme gücü gelişir.
İnsanlığı bütünsel olarak kavrayabilmenin yaşamsal düzlemde önemini fark ettirme açısından P4C Pedagojisi’ni hayata geçirmek çok önemli bir kazanımdır.

• Başkalarını dinleme ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur.
• Duygu gelişimlerine etki eder.
• Fikirlerini kişiselleştirmemeyi, cesurca fikirlerini ifade etmeyi öğrenir.

Durham Üniversitesinin yürüttüğü bir araştırmada P4C’yi sürekli uygulayan sınıflarda çocukların sabır, kendine öz saygı ve güvenlerinin geliştiği gözlemlenmiştir.

Amacımız felsefenin tarihi ile ezber bir çalışma ortamına hayır diyerek öğrencilerin felsefi yetkinliğe erişmelerini sağlamak.

KAZANDIRDIĞI BECERİLER

• Soru sorma
• Problem yaratma
• Problem çözme
• Sorgulama
• 5N1K tekniğini geliştirme ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, kim?
• Hayal kurma yeteneğini geliştirme
Dersin işlenişi ile ilgili örnek masal olay üzerinden düşünme becerilerini geliştiriyoruz.

KAZANIM VE HEDEFLERİMİZ

Çocuklar için felsefe etkinliği üzerinde yapılan araştırmalarda:
• Diğer derslere olan etkisinin arttığı,
• Düşünme performansının güçlendirdiği,
• Hayal kurma becerilerinin geliştiği,
• Beynin sol lobunu geliştirdiği,
• Analitik becerileri yükselttiği,
• Özellikle sayısal derslerdeki başarılarının arttığı gözlemlenmiştir.

SOYUT DÜŞÜNME BECERİLERİ

Somut ve soyut kavramlar arasında ilişki kurabilme yeteneklerinin geliştiği tespit edilmiştir.
• Hayal ile kurgu, sanal ile gerçeğin algısında sorgulayıcı bakış açısı oluşturma,
• Çelişik düşünme becerileri,
• Çapraz düşünme becerileri,
• Sebep – sonuç ilişkileri kurarak aktif ve farkındalıklı bir süreç sağlama,
• Akademik kimlik oluşumu,
• Edebi ve yazınsal üretim, (üretici olma)
• Özgüven kazanımı,
• Deneyimleme, (Hata yapma oranını düşürür.)BURSLULUK BAŞVURU VELİ GİRİŞİ