Zep Modeli

Zep Modeli

ZEP (ZEKÂ EĞİTİM PROGRAMI) PROGRAMIN AMACI;

 • Öğrencilerin öğrenme hızlarını dikkate alıp öğrenciye uygun çalışmalar hazırlamak
 • Daha fazla kaynak ihtiyacını gidermek
 • İlgi ve yeteneklerine göre yönlendirilme durumlarını tespit etmek
 • Eğitim yöntemlerinin zenginliği öğrenci ihtiyacına uygun olarak hazırlayıp öğrenme alanlarını belirlemek
 • Öğrenciyi aktif kılan etkinlikler ve materyallerle zenginleştirmek
 • Üst düzey zihinsel beceriler içeren etkinlikler hazırlamak
 • Uygulama ağırlıklı etkinliklerle öğrenciyi hayatın içinde kılmak
 • Merak duygularının tatmin etmek
 • Zekâ alanları belirleyip o alanlara uygun eğitim ortamı oluşturmak amacıyla 5 farklı ders ile öğrencilerin yetenekli olduğu alanları tespit etmek.


ÜRETKENLİK (CREATIVITY)

Üretkenlik; çocukların öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrenmeyi eğlenceli haline getirir, etkili güdüleyici nitelik taşır.

Dersin amacı;

 • Akıcı fikir üretme 
 • Özgün fikir üretme
 • Detaylı fikir üretme
 • Ürettiği fikirleri sunabilme
 • Kendini ifade etme
 

Etkinlik çeşitliliğimiz;

 • Beyin fırtınası 
 • Çizim etkinlikleri
 • Serbest çağrışım
 • Soru bulma
 • İlişkilendirme
 • Alternatif kullanma
 • Hikâye üretme
 • Mühendislik, matematik, geometri becerilerini geliştirme


DÜŞÜNME BECERİLERİ (CRITICAL THINKING)

 • Öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirme
 • Dikkat geliştirme
 • Verileri analiz edip sonuç çıkarabilme
 • Üç boyutlu düşünebilme
 

Şekil, zemin, zaman, ölçü, uzamsal ilişkiler, örüntüler, şekilsel ve sözel analoji becerisini geliştirme Düşünme Becerileri dersimizde öğrencilerimizin, bilgiyi kullanan bireyler olmalarından çok bilgiyi üreten bireyler olmaları sağlamak.

Amacımız;

 • Problem çözebilme
 • Sebep-sonuç ilişkisi kurabilme
 • Çıkarım yapabilme
 • Analojileri anlayabilme ¥ Sınıflama ve sıralama yapabilme ¥ Analitik düşünebilme ¥ Mantık ve düşünme hatalarından kaçınabilme ¥ Dikkat ve konsantrasyon Etkinlik çeşitliliğimiz;


GÖRSEL ALGI (VISUAL PERCEPTION)

 • Görsel Ayırt Etme: Nesne gruplarının benzer ve farklı özelliklerini belirler.
 • Şekil-Zemin Ayrımı: Bir bütünün önemli bir parçasına odaklanabilme.
 • Görsel Tamamlama: Bir nesnenin tamamı olmamasına rağmen o nesnenin tanınmasını içerir.
 • Şekil Konum: Bir nesnenin çevresindekilere göre mekânsal konumu.


Amacımız; 

 • Şekil-zemin ilişkisini kavrama
 • Nesneleri gruplama, sınıflama, karşılaştırma, ayrıştırma
 • Parça-bütün ilişkisini kavrama
 • Üç boyutlu düşünebilme
 • Görsel hafıza ders etkinliklerimiz;
 • Fark bulma
 • Gizli nesne bulma
 • Labirent 
 • Şekil tamamlama
 • Şekil kopyalama
 • Örüntü tamamlama 
 • Ayna görüntüsü 
 • Şekil katlama-kesme


AKIL ZEKÂ VE STRATEJİ OYUNLARI (MIND INTELLIGENCE AND STRATEGY GAME)

 • Zekâ ve Strateji oyunlarının genel amacı;
 • Strateji geliştirme,
 • Planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme,
 • Görsel-uzamsal düşünme,
 

Yaratıcılık, dikkat-konsantrasyon, bu dersle öğrencilerimiz; hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkân sağlamak.


İŞİTSEL DİKKAT (AUDITORY ATTENTION)

Dersin Amacı;

 • Ses bilgisini pekiştirmeye yönelik oyunlar içerir.
 • İçerdiği oyunlar, sözcüklerin içinde yer alan sesleri algılama yeteneğini ve benzer sesleri ayırt etme becerisini güçlendirir.
 • Fonolojik farkındalık yeteneğini geliştirmeye yönelik oyunlar içerir.
 • Sözcükleri oluşturan ses ve hece sayılarını belirleme
 • Sesleri tanıma becerilerinin yanı sıra; alfabe ve sözlük bilgisini de güçlendirir.


BURSLULUK BAŞVURU VELİ GİRİŞİ