Sağlam Bir Temel, Güçlü Büyümeyi Hayal Eder..

ORTAOKUL

BİLGİ EĞİTİM KURUMLARI

ORTAOKUL EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Çocukların öğrenme ilgisini artırmaya, pozitif değerler ve tutumlar oluşturmaya ve güven yeteneklerinin düzeyini geliştirme üzerine vurgu yapmaktadır.Çocuğunuzun kapsamlı ve dengeli gelişimini destekleme ilkelerine dayanarak, “Ahlak Gelişimi”, “Bilişsel ve Dil Gelişimi”, “Fiziksel Gelişme”, “Duyuşsal ve Sosyal Gelişim” olmak üzere çocukların dört gelişimsel hedefe ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Okulumuzda “İlerlemeci” yaklaşım esas alınmıştır. Uzman ve dinamik branş öğretmeni kadrosuyla öğrenciyi merkeze alan, öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimlerini proje, etkinlik ve sosyal aktivite tabanlı eğitim sistemi ile destekleyerek öğrenmeye ve gelişime katkı sağlayan, bir dünya insanı yetiştirmeyi hedefleyen eğitim programımızda;

 • Öğrenme Stilleri Modeli
 • Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı
 • Çoklu Zekâ Yaklaşımı
 • Beyin Temelli Öğrenme
 • İlerlemeci Yaklaşım

modelleri birbirine entegre halde uygulanarak, çocuklarımızın araştırmacı ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi, eğitimi ve öğrenmeyi sevdirmeyi amaçlıyoruz.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

 • ÇİFT YABANCI DİL
 • BİREYSEL VE SOSYAL GELİŞİM KULÜPLER
 • REHBERLİK GELİŞİM SERVİSİ
 • LİSELERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
 • ÖLÇME – DEĞERLENDİRME
 • SOSYAL ETKİNLİKLER
 • AKADEMİK DESTEK SAATLERİ

Öğrencilerimiz ÖZEL BİLGİ İLKOKULU’NDA akademik ve davranışsal alanlarda atılan sağlam temellerin üzerine, ÖZEL BİLGİ ORTAOKULU’NDA eğitim öğretim faaliyetlerimiz ışığında, akademik ve davranışsal politikalarımız doğrultusunda gelişimlerini sürdürmektedirler.

Ortaokulumuzda tüm ders müfredatları, BİLGİ Müfredat Politikası doğrultusunda ulusal ve uluslararası öğretim programları entegrasyonuyla hazırlanır.

Özellikle ilkokuldan ortaokula geçiş sınıf seviyesi olan 5. sınıf düzeyinde haftalık 14 saat ve 4 saat İngilizce olmak üzere toplam 18 saat yoğun bir dil eğitimi uygulaması mevcuttur.

Dil eğitimi uygulamalarına 8. sınıf seviyesine kadar ve İngilizce olarak yoğun bir şekilde devam edilerek, öğrencilerimiz dil eğitimi ve İngilizce dil eğitimi AB kriterleri dil standartlarına göre gerçekleşir ve dil eğitimi B1 seviyesinde tamamlarlar.

Özel BİLGİ Okulları olarak öğrenim süreci, öğrenci merkezlidir. Bu doğrultuda alan derslerimiz, öğrencilerimizin araştıran, araştırdığını analiz eden, sorgulayan, sözlü ve yazılı ifadelerinde ana dil kurallarına uyan, analitik ve eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, günlük hayattaki deneyimlerini farklı disiplinlere aktarabilen, 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış akademik başarısı yüksek bireyler olarak yetiştirmelerine zemin hazırlamaktadır. “Öğrenmeyi öğrenen öğrenciler yetiştirmeyi” hedef alan derslerimiz, olumlu bir öğrenme ortamında bilginin kalıcılığına olanak verecek öğretim metotları, yöntem ve teknikler ile şekillendirilir.

Öğretim programlarımız okulumuzun gelişmiş teknolojik alt yapısına uygun hale getirilerek uygulanmaktadır. Bu doğrultuda dersler, akıllı tahta uygulamalarının yanı sıra “tablet bilgisayarlar” gibi teknolojik ders materyalleriyle de zenginleştirme proje çalışmaları başlatılmıştır. Bu sayede öğrencilerin öğrenirken eğlenmeleri ve çağın getirdiği teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları planlanmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinliklere de önem verilen okulumuzda öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre seçtikleri kulüplerde kişisel gelişimlerine destek olurken sosyal sorumluluk duygusu yüksek, estetik bilinç ve zevk kazanmış, yeniliklere açık birer dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemektedirler.

BURSLULUK BAŞVURU VELİ GİRİŞİ